fbpx

Mindre papir – bra for miljøet?

Av Maj-Britt Johansen

”Vær miljøvennlig – bruk mindre papir”

Disse ordene står ofte i bunnen av en e-post. Men er det egentlig helt sånn?

Det eksisterer mange myter rundt bruk av papir. I grafisk bransje møter vi de til stadighet. De som arbeider i skogsnæringen kjenner stadig på fordommene mot moderne skogbruk og beskyldes for rasering og vandalisme av skogsområdene våre. Hvorfor er det sånn?

Kampen mot global oppvarming er en av våre største utfordringer nå og i framtida. Papir er et produkt som har mange fordeler på grunn av den minimale påvirkningen det har i forhold til klimaendringene.

Det viktigste råmaterialet i papir er tre. Tre er en fornybar ressurs. Når trærne vokser, tar de opp og binder CO2. Papiret holder på dette karbonet gjennom hele sin levetid.
Skogene i Europa vokser. I dag er faktisk over 40% av Europa dekket av skog. Og siden nesten alt papiret vi bruker i Norge (mer enn 90%) kommer fra Europa kan du fortsette å bruke papir med god samvittighet. (*)

I Nord-Europa er nesten all gammel skog beskyttet og papiret kommer derfor fra forvaltet skog der syklusen av planting, vekst og hogst er nøye kontrollert. Skogbruket i Europa utvikler seg på en måte som er bra for det biologiske mangfoldet.

Myte: Når vi snakker om avskoging så handler det som oftest om skoger i tropiske strøk (som regnskog). I disse områdene skyldes avskogingen først og fremst hogst av skog for dyrket mark og beite – ikke papirproduksjon.

Eksempel
Et ofte brukt papir i et trykkeri – Scandia 2000.
1 kg av dette papiret gir et CO2 utslipp på 150 g
1 kg tomater gir et CO2 utslipp på 3 500 g
1 kg oksekjøtt gir et CO2 utslipp på 25 700 g
En gjennomsnittlig nordmann 9,3 tonn pr år

* Forskning.no
** Antalis